Dự án gọi vốn

24.000.000.000 đ
23.000.000.000 đ
5.000.000.000 đ
5.000.000.000 đ
10.000.000.000 đ
10.000.000.000 đ
500.000.000 đ
500.000.000 đ
6.000.000.000 đ
6.000.000.000 đ
1.000.000.000 đ
1.000.000.000 đ
800.000.000 đ
600.000.000 đ
150.000.000 đ
150.000.000 đ
23.000.000.000
23.000.000.000
8.000.000.000 đ
8.000.000.000 đ
900.000.000 đ
800.000.000 đ
800.000.000 đ
800.000.000 đ
1.000.000.000 đ
900.000.000 đ
15.000.000.000 đ
12.000.000.000 đ
5.000.000.000 đ
3.000.000.000 đ

Cám ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm tại Khotenmien.vn

Chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay nhé!