Hướng dẫn giải nén file tgz trong Windows và Linux [2021]

Bạn có biết cáchgiải nén file tgz không? Câu lệnh tar trên Linux thường được sử dụng để tạo các tệp tin lưu giữ .tar.gz hoặc .tgz, hay còn được nhắc đên là tarballs.

Lệnh này chứa một loạt các tùy chọn, nhưng mà bạn chỉ cần nhớ một số tùy chọn để tạo file lưu trữ rất nhanh với tar. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng lệnh tar để giải nén file tgz lưu giữ. Bài viết này mình sẽ chỉ dẫn bạn cách giải nén file Tgz trên Linux và Windows.

File .TGZ là tệp gì?

TGZ & GZ Files (What They Are & How to Open Them)
File .TGZ là tệp gì?

TGZ là Compressed Files – Gzipped Tar file, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin Một TGZ là một .tar Unix tài liệu nén với Gnu Zip (.GZIP) nén để giảm kích thước tập tin. Nó hay được sử dụng trên các hệ thống Unix  Linux & ban đầu được xây dựng như các phiên bản tốc ký của .tar.gz mở rộng hợp chất.

Giải nén file tgz, tarball .tar.gz, hoặc .gz bằng tar trong Linux trên Windows

Giải nén file tgz, tarball .tar.gz, hoặc .gz bằng tar trong Linux trên Windows
Giải nén file tgz, tarball .tar.gz, hoặc .gz bằng tar trong Linux trên Windows

Để dùng tar trên Linux, bạn cần thiết lập một bản phân phối (chẳng hạn như Ubuntu) thông qua việc bật Windows Subsystem for Linux (WSL), sau đó thiết lập Ubuntu từ Microsoft Store.

Để giải nén tệp .tar.gz bằng Linux trên Windows 10, hãy thực hiện theo các bước sau:

 • 1. Mở Start.
 • 2. Tìm kiếm Ubuntu & nhấp vào kết quả hàng đầu để mở ứng dụng.
 • 3. Nhập lệnh sau để giải nén nội dung của tệp .tar.gz  nhấn Enter:
sudo tar -xvzf /mnt/c/PATH/TO/TAR-FILE/Desktop/FILE-NAME.tar.gz -C /mnt/c/PATH/TO/DESTINATION/FOLDER

Giải nén tarball .tar.gz, .tgz hoặc .gz bằng tar trong Linux trên Windows 10

Giải nén tarball .tar.gz, .tgz hoặc .gz bằng tar trong Linux trên Windows 10

Lưu ý: Trong lệnh, bảo đảm cập nhật cú pháp để bao gồm các URL nguồn & đích. Nếu chỉ có một tệp tin .tar, bạn có thể sử dụng cùng một lệnh được miêu tả ở trên, tuy vậy không bao gồm đối số z.

Trong lệnh trên, Ví dụ gõ sudo để chạy ứng dụng với quyền admin, tar để gọi phần mềm  sau đấy cung cấp cho nó một vài đối số, bao gồm:

 • x – chỉ dẫn tar rằng bạn muốn giải nén nội dung.
 • v – đây là một đối số tùy chọn để hiển thị quá trình giải nén. Nếu không, bạn có thể chỉ nhìn thấy con trỏ nhấp nháy cho đến khi quá trình hoàn tất.
 • z – Bảo tar giải nén nội dung của tệp tin .tar.gz bằng gzip.
 • f – chỉ dẫn tar tên của file mà bạn sắp giải nén.

Sau đấybạn cần chỉ định URL của file tarball mà bạn mong muốn giải nén. bạn sẽ phát hiện thấy rằng URL bắt đầu bằng /mnt/c/, thay vì c:\& việc này là do ta thực sự làm việc trong toàn cầu Linux.

-C – Được sử dụng để báo cho tar thay đổi thư mục. Khi thực thi lệnh, bạn bắt đầu trong thư mục nguồn & sau đấy bạn cần chỉ định thư mục đíchđây là URL bài đăng đã chỉ định để hoàn thành lệnh. Bạn sẽ giải nén các tệp tin vào bất kỳ thư mục nào bạn mong muốnmặc dù vậy hãy nhớ bắt đầu đường dẫn với /mnt/ theo sau là đường dẫn Windows.

Quan trọng là bạn cần phải chú ý đến chữ hoa  chữ thường trong khi gõ một lệnh trong Linux.

Gom  bung tập tin hoặc thư mục đuôi .tar

Đuôi file .tar.gz là gì? Mở như thế nào?
Gom và bung tập tin hoặc thư mục đuôi .tar

1/ Gom
#tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] …

2/ Bung
#tar -xvf [file.tar]

3/ Nén & Gom
#tar -zcvf [file.tar.gz] file1 file2 …

4/ Giải nén & bung
#tar -zxvf [file.tar.gz]

Nén toàn bộ Folder Hoặc Một tệp tin độc nhất

File zip là gì? Cách nén và giải nén file zip cho người mới
Nén toàn bộ Folder Hoặc Một tệp tin độc nhất

Dùng lệnh phía dưới để nén toàn bộ thư mục hoặc một tệp trên Linux. Lệnh cũng nén tất cả các Folder khác bên trong Folder mà bạn chỉ định, nói cách khác lệnh hoạt động đệ quy:

tar -czvf name-of-archive.tar.gz /path/to/directory-or-file
Phía bên dưới đây là ý nghĩa các phần của lệnh:

 • -c: Tạo một kho lưu trữ.
 • -z: Nén tệp lữu trữ bằng gzip.
 • -v: Hiển thị tiến trình trong Terminal trong quá trình tạo kho lưu trữcó cách gọi khác là chế độ “verbose”. V bao giờ cũng là tùy chọn trong các lệnh này, nhưng mà nó thực sự có ích.
 • -f: Cho phép bạn chỉ định tên tệp của kho lưu trữ.

Giả sử bạn có Folder tên là stuff trong thư mục hiện tại  bạn muốn lưu thư mục vào tệp tin có tên archive.tar.gz. Tất cả những gì bạn cần làm là chạy lệnh dưới đây:

tar -czvf archive.tar.gz stuff

Kết

Vậy là mình đã vừa hướng dẫn bạn cách giải nén file tgz trên Linux và Windows rối đấy. Ngoài những điều ấy ra nếu máy tính của bạn đang chạy trong môi trường đồ họa Deskop Linux, bạn cũng có thể sử dụng các tiện ích nén tệp hoặc trình quản lý tệp tin để tạo hoặc giải nén các tệp tin .tar.

Cám ơn bạn đã quan tâm đến sản phẩm tại Khotenmien.vn

Chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay nhé!